HOME
 
 
 
 
 

 

Disclaimer

© Copyright: Het Beeldende Kunstjournaal, Culemborg

Niets van de inhoud en het beeldmateriaal op deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Beeldende Kunstjournaal en, in voorkomende gevallen, de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, foto's, ander beeldmateriaal en overige publicaties.

Hoewel Het Beeldende Kunstjournaal streeft naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is het niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

Het Beeldende Kunstjournaal is ten allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling en opgave van redenen informatie, aankondigingen, beeldmateriaal, publicaties en alle overige zichtbare data op de website eenzijdig te wijzigen of te verwijderen.