Mrt. - apr. 2024, 19e jg. nr.1. Eindredactie: Rob den Boer. E-mail: redactie.bkj@gmail.com.
 
VOORKANT ACTUEEL AGENDA UITGELICHT ARCHIEF COLOFON 
voorpagina
artikel
recensies van tentoonstellingen actuele exposities
Nederland BelgiŽ
opmerkelijke
kunstberichten
artikelen uit  
vorige nummers

over Het Beeldende Kunstjournaal

 

Colofon. Informatie en voorwaarden

Het Beeldende Kunstjournaal is een onafhankelijk magazine op internet, dat vijf maal per jaar verschijnt, met nieuws, artikelen en opinie over beeldende kunst in Nederland en Vlaanderen. Het Beeldende Kunstjournaal is advertentievrij en wordt geheel zonder winstoogmerk gemaakt.

Doelstelling
Het Beeldende Kunstjournaal wil op heldere wijze informeren over actuele gebeurtenissen in de beeldende kunst. Naast het recenseren van belangwekkende tentoonstellingen in landelijke, maar ook in regionale en lokale musea, kiezen we voor bijzondere onderwerpen die nog niet vaak zijn belicht en aanverwante disciplines raken, zoals filosofie, literatuur en geschiedenis. Daarnaast is er een uitgebreide nieuwsrubriek, een informatieve boekenpagina en een actuele kunstagenda.

De auteurs die meewerken aan Het Beeldende Kunstjournaal zijn allemaal, op uiteenlopende wijze, actief in de beeldende kunst. De nummers van het magazine worden vijf maal per jaar op internet gezet en behouden hun vorm en inhoud totdat de artikelen in het archief worden opgenomen. Het Beeldende Kunstjournaal is een uniek tijdschrift op internet.

Eindredactie en contactpersoon: Rob A. den Boer

Aan dit nummer werkten mee: Peter van Dijk, John Giskes, Ria Giskes, Han de Kluijver, Joke M. Nieuwenhuis Schrama.

Contactgegevens: Het Beeldende Kunstjournaal, e-mail: redactie.bkj@gmail.com, tel. 0345-518545.

Kopij aanleveren
Kopij kunt u doorlopend sturen naar de redactie, via e-mail: redactie.bkj@gmail.com, ter attentie van Rob den Boer. Teksten en foto's die voor 20 april 2024 bij ons binnen zijn, worden na selectie op kwaliteit en actualiteit geplaatst in het meinummer dat rond 15 mei 2024 verschijnt.

Tekst ontvangen wij bij voorkeur als Word-document of als tekst in de e-mail zelf. Foto's als JPG-bestand (minimaal 500 pixels over grootste lengte, 72 dpi, RGB-format), voorzien van het juiste bijschrift en rechtenvrij. Filmpjes dienen te zijn gehost op een andere website, waar wij naartoe mogen (deep-)linken (bijvoorbeeld YouTube of Vimeo).

Voorwaarden kopij aanleveren
De inzender dient te beschikken over het auteurs- en/of beeldrecht op ingezonden materiaal; hij/zij geeft door inzending aan Het Beeldende Kunstjournaal het recht tot publicatie daarvan, en vrijwaart Het Beeldende Kunstjournaal van alle aanspraken door derden terzake. Voor artikelen en/of foto's wordt niet betaald. De redactie selecteert op kwaliteit en relevantie van de aangeboden kopij en behoudt zich steeds het recht voor om deze zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten en/of te verwijderen.

Nieuwsbrief
Verschijnt als er een nieuw nummer uit is. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief.bkj@ gmail.com.

Like Het Beeldende Kunstjournaal op Facebook!

Werk mee !
Het Beeldende Kunstjournaal is voortdurend op zoek naar auteurs die artikelen of andere bijdragen willen schrijven. Lees de oproep die op de website van Het Beeldende Kunstjournaal staat.
Voor verdere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de eindredactie via e-mail: redactie.bkj@gmail.com.

Disclaimer
Het auteursrecht op alle artikelen en publicaties berust bij Het Beeldende Kunstjournaal (danwel bij haar eventuele toeleveranciers). Niets van de inhoud van beeldendekunstjournaal.nl mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het Beeldende Kunstjournaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gepubliceerde.

Het is andere website slechts toegestaan door middel van links door te verwijzen naar de homepage van deze site, alsook naar deze overzichtspagina van het Kunstjournaal. Alle andere (deep-)linking, zoals naar individuele pagina’s, artikelen of afbeeldingen, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Het Beeldende Kunstjournaal.

Verder is het gestelde zoals beschreven in de disclaimer van Artizontaal.nl van toepassing.

Inhoud